YASAL UYARI

Zorba Tv/dergi; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uymayı beyan eder.
İlgili kanunların: Yazma, yayınlama ve kullanma haklarıyla ilgili maddeleri doğrultusundaki hükümleri; Tv ve derginin yönetiminde yayınlama yetkisi verilmiş tüm sorumluları ve yazarları da kapsar. Ayrıca yazısının yayımlanmasını isteyen yazarlar, yapımcılar; yazılı metin ve görsellerin kendisine ait olduğunu ve/veya üçüncü kişilere ait görsellerin yayınlama izninin kendisinde bulunduğunu kabul ve beyan etmiş sayılacağından her türlü hukuki sorumluluk kişilere ait olacaktır. 
Zorba Tv/dergi, taraflar arasında doğacak hukuki durumlarda, hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmez, taraf olmaz. Bu kapsamda yayımlanmış her türlü metin ve görselleri, telif haklarına duyduğu saygıdan dolayı uyarıya gerek kalmaksızın yayından çekmeyi beyan eder ve bu yasal hakkını kullanır.
Genel Yönetmen

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”,
Cilt: 1 Sayfa: 365
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.