Kurul

Akademik Editör
Prof. Hasan Pekmezci

Danışma Kurulu
Prof.Dr. Emre Feyzoğlu
Prof.Dr. Meliha Yılmaz
Prof.Dr. Meltem Söylemez
Prof.Dr. Mustafa Bulat
Prof.Dr. Rahmi Aksungur
Doç.Dr. Tolga Bozkurt