Mihrap Aydın Ve Vur Onu Sen Türk Filmisin

Deneme

Mihrap Aydın Ve Vur Onu Sen Türk Filmisin

 

Mihrap Aydın ilk şiir kitabı Az Daha Güzeldik’ten[1] sonra Vur Onu Sen Türk Filmisin’i[2]çıkardı. Vur Onu Sen Türk Filmisin’nde yer alan şiirler, Yeşilçam filmlerini andırır. Kitaba ismini veren metinde, kendi filmini aldatmaya karar veren şiir öznesi, sinema perdesi gibi hayatı bütün çıplaklığıyla ve karışıklığıyla okura aktarır. Zekai Özger’e değinen şiir öznesi onun gibi ölümü sorgular: “pencereyi kapama çünkü Zekai Özgerler/kapıda beklerler ve eşikler çürürler” (s.4)

 

“açık unutulmuş acil kapısı” şiirinde ise, Alice Harikalar Diyarında’ya göndermelerle aynanın hesaplaşma vasıtası olduğu dile getirilir. Aynalar, yollar ve tavşan;Alice Harikalar Diyarında’ki gibi renkli ve karmaşık bir atmosferin sembolleridir. Alice Harikalar Diyarında Sendromunu (Gözleri beyinlerinden uyumsuz hareket eden ve algıları bozulan kişiler; nesneleri olduklarından büyük, küçük, yakın, uzak görebilir, sesi ve zamanı farklı yorumlayabilirler.) da hatırlatan şiir, çocukların gözünden dünyayı resmeder: “bütün yollar yürünmek içindi/doladı dolandı ve neresi yürünmek için dedi alice./alice nerede büyürsün hangi aynada” (s. 7)

 

“harikalardiyarı”nın yorgun şiir öznesi de hayatın karışıklığını (anlamsızlığını) başta ailesi olmak üzere herkesi ve her şeyi (dünya düzenini) sorgular: “vicdanımız harflerin üzerine şapka olarak örtülen/ bağlaç olan -de’leri ayırabilen vicdanımız” (s. 17)

 

Şiirlerinde, filmlerden gündelik hayatın dertlerine kadar her şeyi harmanlayan Mihrap Aydın, masallardaki gibi zamanı eğip bükmek ister.Vur Onu Sen Türk Filmisin’de dijital tozlarını silkeleyen kişilerin kitapla tabiata dönüşleri resmedilir. Zamanın erittiği hayatların şiirlere yansımaları ironiktir. Masalın içinden koşarak geçen şiir özneleri, filmlere müdahale ederler. Çünkü filmler, hayalle gerçeğin birbirlerine geçtiği rüya mekânıdır. Acısıyla tatlısıyla her şeyi filmler barındırır ve insanlara tekrar tekrar yaşatır.

 

[1]Mihrap Aydın, Az Daha Güzeldik, Natama Yayıncılık, İstanbul 2015.

[2]Mihrap Aydın, Vur Onu Sen Türk Filmisin, Tabiat Kitap, İstanbul 2023.

Yeni yorum ekle

Düz metin

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.